Concept thập niên 70s ấn tượng cho kịch bản chương trình Gala Dinner

Rachel Vu đã thêm bài Chia sẻ 1 year ago

Concept thập niên 70s ấn tượng cho kịch bản chương trình Gala Dinner

Để có thể tổ chức một chương trình Gala Dinner thành công thì ý tưởng và chủ đề chính là yếu tố quyết định tính mới lạ, hấp dẫn của chương trình. Chương trình vừa qua Backstage tham gia lấy chủ đề những năm 70. Một chủ đề khá hay và độc đáo. Dưới đây là một vài hình ảnh của sân khấu chính và backdrop cho các bạn tham khảo nhé.

Tư vấn online